BRALNA ZNAČKA

Bralna značka se vsako leto začne na dan zlatih knjig, 17. septembra, na obletnico rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka (1890–1970). Bralni maraton se uradno zaključi 2. aprila, na mednarodni dan knjig za otroke, a bralno značko lahko učenci opravljajo po dogovoru z mentorico oz. mentorjem do konca šolskega leta.

Bralno značko osvojijo učenke in učenci, ki v šolskem letu preberejo določeno število knjig in opravijo pogovor o prebranih knjigah z mentorico oz. mentorjem bralne značke. To so na razredni stopnji razredničarke, na predmetni stopnji pa učiteljice slovenščine.

Bralke in bralci si pri izboru knjig lahko pomagajo s priporočilnimi seznami. Na tem seznamu so knjige, ki so jih strokovnjaki za mladinsko književnost ocenili kot kakovostno mladinsko literaturo ter mladinska dela, ki jih učenci radi berejo.

Ob koncu šolskega leta dobijo pohvalo vsi, ki opravijo bralno značko. Devetošolci, ki so brali za bralno značko vseh devet let, postanejo zlati bralci.