UČBENIŠKI SKLAD

Na šoli je oblikovan učbeniški sklad, kjer izposoja poteka na osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.
Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni vsi učbeniki in drugo učno gradivo.
Učenke in učenci si izposodijo učbenike na šoli.
Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov.
Učenci prejmejo v šoli NAROČILNICO, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo. Naročilnica velja za čas šolanja na OŠ ZAGRADEC oz. do preklica.

Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za naslednje šolsko leto.
Izposoja učbenikov je za učence brezplačna, učenci od prvega do tretjega razreda pa si poleg učbenikov brezplačno izposodijo tudi delovne zvezke, ki jih dobijo v končno uporabo.

Ob izteku šolskega leta je potrebno učbenike vrniti. Če se učbenik izgubi ali je poškodovan, je potrebno, po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, poravnati stroške odškodnine. Učenci od prvega do tretjega razreda delovnih zvezkov ne vračajo.

Učbenike je potrebno zaviti v ovitke, ki ne poškodujejo platnic. Samolepilni ovitki so prepovedani. Učbenike, ki bodo oviti v samolepilne ovitke, bomo obravnavali kot poškodovane. V teh primerih bomo zaračunavali odškodnino. Nove učbenike zavijemo v šolski knjižnici. Prosimo, da ovitkov ne odstranjujete. 

Skrbnica učbeniškega sklada je Branka Lah.

Kontakt: branka.lah@os-zagradec.si, tel: 01 620 74 05

Učbeniki in potrebščine za šolsko leto 2022/2023

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za 1. razred
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za 2. razred
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za 3. razred
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za 4. razred
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za 5. razred
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za 6. razred
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za 7. razred
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za 8. razred
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za 9. razredSeznam potrebščin od 1. do 9. razreda

OPOMNIK: Do 30. 6. 2022 lahko za nakupe delovnih zvezkov uporabite BON 2021! Glede postopka se pozanimajte pri trgovcih.

Ponudbe trgovcev, založb:

DZS

Papirnica Praznik

Ponudba Bags & More

Kopija nova