Baze podatkov za poglabljanje znanja

Za bolj poglobljeno učenje, raziskovanje in poglabljanje znanja so na spletu na voljo različne baze podatkov, kjer so zbrana verodostojna dela s področja številnih znanosti.

Dlib

Digitalna knjižnica Slovenije

Dlib že vrsto let ponuja ogromno zbirko digitaliziranega in e-gradiva. V veliki meri je prosto dostopno; od starih časopisov, knjig, razglednic, vedut in zemljevidov, pa do sodobnih strokovnih in znanstvenih člankov ter publikacij.

DEDI

Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem

DEDI je bogata digitalna zbirka slovenske dediščine. Nudi kakovostne, verodostojne in kompleksne vsebine, do katerih je dostop enostaven. Uporabnik lahko postane tudi soustvarjalec novih vsebin. Učenci se lahko prijavite v spletne učilnice.

FRAN

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale, ki so nastali ali še nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ter slovarje v digitalni obliki.

KAMRA

Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin

Regijski portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah.