Navajanje spletnih virov

Na svetovnem spletu lahko zelo hitro najdemo različne informacije. Če jih želimo uporabiti, pa je pomembno, da naš vir tudi navedemo. Ne bo dovolj, če npr. pod vire napišemo samo “internet”. To je isto, kot če bi napisali “knjige”.

Pravilno navajanje virov je hitro ter enostavno in ko se ga boste navadili, vam ne bo vzelo veliko časa. Dovolj je, da napišete priimek avtorja in začetnico imena, naslov prispevka, nato pa iz ukazne vrstice v brskalniku prekopirate url naslov in dopišete še datum, ko ste ta vir uporabili. Pri tem pa pazite, da upoštevate vsa ločila.

Primer navajanja virov informacij:

PRIIMEK, I. Naslov dokumenta. Založnik. Datum objave (datum citiranja).

Dostopno na svetovnem spletu: URL naslov dokumenta.

ŽIDOV, N. Uporaba cvetnonedeljskih butar na slovenskem podeželju.  23. 12. 2010 (citirano 8. 10. 2020).

Dostopno na svetovnem spletu: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-EGR903VM/0248e12f-38fd-4eba-add2-59ed76e5d603/PDF/

Na podoben način lahko navedete tudi vir slike z interneta:

GASPARI, M. Priprava jerbasa.

Dostopno na: https://www.kamra.si/mm-elementi/item/priprava-jerbasa.html/ 5. 4. 2020.